Politica de confidentialitate

S.C. IBU Publishing House SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.ibupublishing.ro, prin efectuarea de achizitii şi plati online sau a participarii la informarile periodice primite prin newslettere, asa cum prevad dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de S.C. IBU Publishing House SRL. în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.
Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: Str. Paul Greceanu nr 11
Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, de S.C. IBU Publishing House SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a vă confirma comenzile dumneavoastra în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste produse;
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
 • informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele comercializate pe site-ul www.ibupublishing.ro;

S.C. IBU Publishing House SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi:

 • daca acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale;
 • pentru protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale S.C. IBU Publishing House SRL şi ale site-ului www.ibupublishing.ro;
 • pentru acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când S.C. IBU Publishing House SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării
Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.ibupublishing.ro, în următoarele scopuri:

 • facturării comenzilor dumneavoastra;
 • efectuării plaţii on-line;
 • asigurării securităţii tranzacţiei / plăţii on-line / carte de credit prin aplicarea de filtre antifraude;

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele instituţiilor abilitate.
Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime
S.C. IBU Publishing House SRL. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informari în scopuri proprii;
 • publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de S.C. IBU Publishing House SRL.

 

 ue guv  IS 
 UNIUNEA EUROPEANA  GUVERNUL ROMANIEI

 Instrumente Structurale

2007-2013

 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Eficientizarea și creșterea competitivității Editurii IBU Publishing House SRL prin tehnologia informațiilor
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Powered by WebTotal Creation

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.
Mai mult Accept Refuz